دوشنبه 22 مهر 1398 شمسی /10/14/2019 5:48:43 PM
درباه ما

«اقتصادنامه» سایتی خبری و تحلیلی است که برای اصلاح سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و رفتار سیاستگذاران در اقتصاد ایران متولد شده است. این سایت در نظر دارد تا با روایت آنچه که در اقتصاد کشور می گذرد، تصمیم گیران را برای گرفتن بهترین تصمیم ها یاری کند.

این سایت زیر نظر «هلدینگ رسانه ای اقتصادنامه» مدیریت می شود.