دوشنبه 22 مهر 1398 شمسی /10/14/2019 5:52:26 PM

تورم تا پایان مرداد ماه به روایت بانک مرکزی (درصد) میانگین: 11.5 نقطه به نقطه: 24.2 ماهانه: 5.5  
تورم مرداد در یک نگاه

تورم تا پایان مرداد ماه به روایت بانک مرکزی (درصد)

میانگین: 11.5

نقطه به نقطه: 24.2

ماهانه: 5.5

 مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین