دوشنبه 31 تير 1398 شمسی /7/22/2019 12:30:37 AM
محمود سریع القلم تحلیل کرد:

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در جدیدترین نوشته خود سی ویژگی افراد با پرنسیپ یا دارای اصول را برشمرده است.
30 ویژگی افراد با پرنسیپ
🔻سی ویژگی افراد با پِرنسیپ
📍محمود سریع القلم، استاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
۱-به هر قیمتی، ثروتمند نمی­شوند؛
۲-به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی­کنند؛
۳-در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­گویند؛
۴-کارهای خوبِ خود را تبلیع نمی­کنند؛
۵-با افراد نادان، مُدارا می­کنند؛
۶-حرص مطرح شدن روزانه در رسانه­ ها را ندارند؛
۷-معتقدند کارهای خوب و بد آنها را، طبیعت پاسخ می­دهد؛
۸-وقتی تخریبِ شخصی مطرح می­شود، آن محل را ترک می­کنند؛
۹-به زندگی عمدتاً به عنوان فرصتی برای توسعۀ فردی می­نگرند؛
۱۰-هشتاد درصد زندگی آنها، کار و سکوت فراوان است؛
۱۱-جدی­ترین بی­مرامی را، رانت­خواری می­دانند؛
۱۲-برای رسیدن به آرامش درونی، سالها تمرین کرده­ اند؛
۱۳-سعی می­کنند در ذهن خود، افراد نادان را درک کنند؛
۱۴-برای رُقبای خود، حقوق قائل هستند؛
۱۵-از واژه ­های احساسی- عاطفی برای عوام فریبی استفاده نمی­کنند؛
۱۶-تا می­توانند بدون چشمداشت، کار دیگران را انجام می­دهند؛
۱۷-دوستان محدودی دارند ولی با دقت از مناسبات خود با آنها مراقبت می­کنند؛
۱۸-ناجوانمردی در ذهن و عمل آنها تعطیل است؛
۱۹-تاریخ می­خوانند تا گذشتۀ خود و جامعۀ خود را بهتر بشناسند؛
۲۰-رُمان می­خوانند تا به پیچیدگی­ها و تنوع رفتار انسانها پی ببرند؛
۲۱-سکوت را بر دروغ گفتن ترجیح می­دهند؛
۲۲-همه نسبت به آنها، احساس امنیت می­کنند؛
۲۳-در صندلی که هنوز شایستگی آن را کسب نکرده ­اند، نمی­نشینند؛
۲۴-با خودشناسی و مطالعۀ فراوان، به تدریج ریشه-­های جهل را کشف می­کنند؛
۲۵-منبع مفیدی برای یادگیری اطرافیان خود هستند؛
۲۶-به خود می­گویند: من حتی یک درصد از جزئیات زندگی این فرد را نمی­دانم. بنابراین، نباید درمورد او قضاوت کنم؛
۲۷-رفتارشان ثبات دارد ولی افکارشان دائماً در حال تکامل است؛
۲۸-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر روی توسعۀ فردی خود کار می­کنند تا درصد حسادت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛
۲۹-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر توسعۀ فردی خود کار می­کنند تا درصد خشم و عصبانیت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛
۳۰-شغل شرافتمندانه ­ای انتخاب می­کنند.
#اقتصادنامه 
@eqtesadnameh


مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین